Društvo

Društvo Consortium musicae Velanensis je bilo ustanovljeno leta 1993. Glavni namen društva je razvijanje glasbene kulture v domačem okolju, organiziranje glasbenih prireditev, spodbujanje strokovnega izobraževanja in povezovanja z drugimi glasbenimi društvi. Osrednji cilj društva je spodbujanje in finančna podpora izobraževanjain usposabljanja mladih glasbenikov. Društvo že od vsega začetka tesno sodeluje z Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje.

Poslanstvo

 • zavzemanje za razvijanje glasbene kulture v domačem okolju,
 • negovanje humanistične tradicije in skrb za dvig ravni humanistične izobraženosti,
 • prizadevanje za razvoj estetike in teorije glasbe,
 • negovanje slovenskega glasbenega izročila in spodbujanje sodobne slovenske glasbene ustvarjalnosti,
 • skrb za popularizacijo in predstavitev slovenske glasbene ustvarjalnosti doma in v tujini,
 • spodbujanje in finančno podpiranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja svojih članov,
 • pripravljanje programov in organiziranje glasbenega, estetskega in humanističnega usposabljanja svojih članov,
 • spodbujanje in finančna podpora izobraževanju in usposabljanju mladih glasbenikov in dirigentov,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi glasbenimi društvi, zvezami in drugimi glasbenimi in humanističnimi institucijami.

Dejavnost

 • organiziranje različnih glasbenih izobraževanj, usposabljanj glasbenikov,
 • organizacija tekmovanj,
 • organiziranje glasbenih prireditev iz lastne glasbene produkcije, glasbene produkcije svojih članov in zunanjih sodelavcev,
 • založništvo.

 

Comments are closed.