21st International Summer Violin School Igor Ozim – application deadline (June 14th 2013)

12. June 2013

Igor Ozim, profesor / professor
Wonji Kim, asistentka / assistant
Alan Brown, korepetitor / piano accompanist   


Glasbena šola Velenje, 26. – 31. avgust 2013
Velenje Music School, August 26th – 31st  2013

21st International Summer Violin School Igor Ozim will take place in Velenje Music School in August 2013. Click here to view the leaflet (with course info) and the application form. Welcome!For more information please contact:
Urška Šramel Vučina
Tel.: +386 (0)3 898 12 22
e-mail: knjiznica@gsvelenje.si

Kje se trenutno nahajam?

Trenutno si ogledujete arhiv June, 2013 na Consortium musicae Velanensis association.