Pogoji udeležbe 2016

1. Tekmovanja se lahko udeležijo mladi pianisti vseh narodnosti.

2. Organizator lahko omeji maksimalno število tekmovalcev, v tem primeru se upošteva vrstni red prijave.

3. Tekmovanje je odprto za javnost.

4. Starostne kategorije

 • kategorija JUNIOR: rojeni leta 2006 in kasneje,
 • kategorija A: rojeni leta 2003, 2004, 2005,
 • kategorija C: rojeni leta 2000, 2001, 2002,
 • kategorija  I: rojeni leta 1997, 1998, 1999.

Mlajši tekmovalec lahko tekmuje v višji starostni kategoriji. Tekmovalec se lahko udeleži tekmovanja le v eni starostni kategoriji.

5. Ocenjevalna komisija
V kolikor je član ocenjevalne komisije v sorodstvenem razmerju s tekmovalcem, ali pa je bil z njim v kakršnemkoli pedagoškem odnosu v zadnjih 2 letih, se izloči iz ocenjevanja. Med potekom tekmovanja stiki med tekmovalci in člani ocenjevalne komisije niso dovoljeni. Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti. Rezultati bodo razglašeni po zaključku tekmovanja v posamezni kategoriji.

6. Program
Program se v celoti izvaja na pamet. Tekmovalec se mora pri svojem nastopu dosledno držati predpisanih časovnih omejitev. Minutaža zajema celotno izvedbo vključno s prihodom in odhodom iz odra. Vrstni red izvajanja skladb ni pomemben. Odločitev o izvajanju repeticij je prepuščena izvajalcu. Izvajajo se lahko le originalna dela za klavir. Na zahtevo komisije mora tekmovalec predložiti notno izdajo, iz katere je pripravil izvedbo skladbe. Delo, ki ga je tekmovalec izvedel v prvi etapi, se ne sme ponoviti v drugi etapi.

7. Vsi prejemniki nagrad so obvezni brez honorarja nastopiti na zaključnem koncertu tekmovalcev, kjer jim bodo podeljene nagrade. Če se ga ne udeležijo, izgubijo pravico do nagrade.

8. Vsi tekmovalci se odpovedujejo vsem pravicam ob radijskem ali televizijskem snemanju in predvajanju njihovega tekmovalnega nastopa ali zaključnega koncerta tekmovalcev (vključno z internetnim prenosom tekmovanja).

9. Vrstni red nastopa na tekmovanju bo določen z žrebom začetne črke.

10. Tekmovalci se morajo pri registraciji izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

11. Potne stroške in stroške bivanja nosi vsak tekmovalec sam.

12. Organizator si ob nezadostnem številu prijavljenih tekmovalcev pridružuje pravico do odpovedi posamezne kategorije oziroma celotnega tekmovanja. V tem primeru dobijo prijavljeni tekmovalci povrnjeno kotizacijo. V primeru odpovedi sodelovanja na tekmovanju, tekmovalec ne dobi povrnjene kotizacije.

13. Prijava
Rok prijave je 30. junij 2016. V izjemnih primerih je mogoča tudi zakasnela prijava. Prijava je mogoča samo preko elektronske prijavnice.

Vsebovati mora:
– natančno izpolnjeno prijavnico,
– kopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o vplačilu kotizacije.

14. Kotizacija

 • kategorija JUNIOR: 50€ (70 € v primeru zakasnele prijave),
 • kategorija A: 60€ (80 € v primeru zakasnele prijave),
 • kategorija C: 70€ (90€ v primeru zakasnele prijave),
 • kategorija I: 90€ (110€ v primeru zakasnele prijave).Znesek kotizacije tekmovalec nakaže:
  NLB Velenje
  IBAN: SI56 0242 600 15376 198
  BIC: LJBASI2X
  REFERENCA: 00 10-2016

15. Nagrade
Kategorija JUNIOR ima značaj revije.
Vsi tekmovalci dobijo priznanje za udeležbo (zlato/srebrno/bronasto) in simbolno nagrado.

Podeljena bodo tudi posebna priznanja:
– priznanje za najbolje izvedeno slovensko skladbo,
– priznanje za obetavnega mladega pianista,
– nagrada publike.

Kategorije A, C, I
Vsi tekmovalci dobijo plaketo (zlata/srebrna/bronasta) ali priznanje za udeležbo.
Podeljena bodo tudi posebna priznanja in denarne nagrade.
Prvo nagrado lahko prejme samo tekmovalec, ki osvoji zlato plaketo.

Posebna priznanja:
– priznanje za najbolje izvedeno slovensko skladbo,
– priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo,
– nagrada GŠ Fran Korun Koželjski Velenje,
– priznanje za obetavnega pianista.

Denarne nagrade:
Kategorija A                                 Kategorija C                               Kategorija I
1. nagrada 100€                         1. nagrada 200€                       1. nagrada 500€
2. nagrada 75€                           2. nagrada 150€                       2. nagrada 300€
3. nagrada 50€                           3. nagrada 100€                       3. nagrada 200€

16. V primeru dvoumnosti v angleškem prevodu pogojev udeležbe, se pri reševanju nesporazumov uporabi slovenski tekst. Vodja tekmovanja je odgovoren za vse odločitve, ki morda niso izražene v tem pravilniku ali zadevajo interpretacijo le tega.

17. S prijavo tekmovalec potrjuje, da sprejema Pogoje udeležbe na 3. mednarodnem klavirskem tekmovanju Aci Bertoncelj.

Comments are closed.